Цей блог - моя спроба допомогти студентам у доступі до всіх матеріалів, що будуть використані під час викладання курсів "Основи журналістики" на 1-му і "Телевиробництво" на 2-му і 3-му курсах. Кожен з вас, я сподіваюсь, може побачити план всіх занять і завдання. Спробуємо тут же розміщувати і все, що робитимемо на парах і поза ними. Відкрита до ваших пропозицій і ідей зробити нашу співпрацю максимально продуктивною.

пятница, 17 ноября 2017 г.

питання на іспит

Питання на іспит з модуля "Тележурналістика"
1.  Історія українського телебачення. Основні етапи розвитку.
2.  Ключові дати і імена в історії телебачення як винаходу людства.
3.  Зародження телебачення в різних країнах світу (на вибір студента)
4.  Історія розвитку регіонального телебачення в Україні.
5.  Державне регулювання електронних ЗМІ в Україні.
6.  Національна рада з питань телебачення і радіомовлення: принципи формування, функції і основні напрямки діяльності.
7.  Особливості сучасного українського телепростору (станом на 01.01.2017 р.)
8.  Тенденції розвитку світового і вітчизняного телебачення.
9.  Основні проблеми українського телебачення сьогодні.
10.           Види телекомпаній за формою власності.
11.           Види телекомпаній за територією поширення сигналу.
12.           Види телемовлення за способом передачі сигналу.
13.           Специфіка телебачення як виду ЗМІ.
14.           Зображально-виражальні засоби телебачення. Основні поняття.
15.           Структура журналістського твору на телебаченні.
16.           Закони телевізійного виробництва.
17.           Роль і функції слова на телебаченні.
18.           Суспільні функції телебачення як виду ЗМІ.
19.           Інформаційні жанри тележурналістики.
20.           Аналітичні жанри тележурналістики.
21.           Художні жанри тележурналістики.
22.           Дифузія жанрів на телебаченні.
23.           Класифікація жанрів тележурналістики: вітчизняний і світовий досвід.
24.           Необхідні здібності і професійні вимоги до тележурналіста.
25.           Особливості роботи репортера на телебаченні.
26.           Особливості роботи ведучого на телебаченні.
27.           Журналістські професії на телебаченні.

28.           Роль редактора в процесі телевізійного виробництва

Лекція 4

Лекція №4 17.11.2017 р. Тема: "Жанри тележурналістики "
1.     Роди, види і жанри журналістики.
1.1.         Інформаційні жанри тележурналістики.
1.2.         Аналітичні жанри тележурналістики.
1.3.         Художні жанри тележурналістики.
2.     Журналістські професії на ТБ.
2.1. Необхідні здібності і професійні вимоги до тележурналіста.
2.2. Особливості окремих журналістських професій на ТБ.

Семінарське заняття по лекції №4
1.     Письмова робота – проаналізувати жанрову палітру одного з праймових (18.00-22.00) випусків новин на будь-якому загальнонаціональному каналі. Можна зробити у вигляді таблиці. Обовязкові елементи – тема матеріалу, хронометраж, жанр, аргументи (жанрові ознаки). Роботу надіслати у вкладеному файлі на адресу ludmyla.fedorchuk@gmail.com  за добу до дня проведення семінарського заняття.
2.     Різні підходи до класифікації жанрів тележурналістики та визначення окремих жанрів. Проаналізувати мінімум дві, бажано презентувати  міжнародний досвід як щодо класифікації, так і визначення окремих жанрів.
Вміти пояснити поняття «дифузія жанрів».
3.     Підготувати портрет улюбленого ( варіанти: відомого, популярного) тележурналіста ( коротка біографія, як прийшов у професію, що зробило його популярним, чим його досвід (історія успіху) є повчальним). За 4 дні до семінарського заняття на адресу ludmyla.fedorchuk@gmail.com надіслати прізвище обраного героя, вказавши лише першу і останню літери (наприклад, К….в).

Література:

Гоян В.В. Журналістська творчість на телебаченні: монографія. - К.: Київський університет, 2011.
Гоян В.В. Типові та жанрові особливості інформаційної телепрограми: посібник для студ. Ін-ту журналістики .- К.,2001
Г.М.Сащук. Вступ до спеціальності:Телевізійна журналістика. - К., 2010.C.93 – 135.
Телевизионная журналистика. - МГУ, - М., 2002 - http://evartist.narod.ru/text6/27.htm

В.Л.Цвик. Телевизионная журналистика: История, теория, практика. - М., 2004. – С.21-39, 212-277.

четверг, 2 ноября 2017 г.

лекція №3

Лекція №3 3.11.2017
 Тема: "Специфіка телебачення як ЗМІ"
1. Специфіка ТБ у порівнянні з іншими видами ЗМІ.
2. Основні засоби і закони ТБ.
3. Основні функції ТБ.

Семінарське заняття по лекції №3
1. Письмова робота - порівняти висвітлення однієї події в різних ЗМІ (інформаційний випуск одного з телеканалів, новини на радіо, повідомлення інформаційного агентства і інтернет-видання): оперативність, обсяг інформації, фактаж, спікери, важливість. Роботу надіслати у вкладеному файлі на адресу ludmyla.fedorchuk@gmail.com  за добу до дня проведення семінарського заняття.
2. Знати основні поняття і закони телевиробництва і вміти проілюструвати на прикладах.
3. Різні підходи до класифікації функцій телебачення. Проаналізувати мінімум три і одна з них обов"язково - міжнародний досвід (теорії певних шкіл журналістики, або авторські підходи іноземних дослідників). Вміти проілюструвати функції на прикладі конкретних телепрограм.

Література:

Г.М.Сащук. Вступ до спеціальності:Телевізійна журналістика. - К., 2010. – С.32-73.
Телевизионная журналистика. - МГУ, - М., 2002
 ( специфіка ТБ -  http://evartist.narod.ru/text6/25.htm,
 функції ТБ - http://evartist.narod.ru/text6/26.htm,
 мова екрану - http://evartist.narod.ru/text6/30.htm )

В.Л.Цвик. Телевизионная журналистика: История, теория, практика. - М., 2004. – С.162-168, 204-211.

пятница, 20 октября 2017 г.

Лекція і семінар №2

Лекція №2. Дата 20.10.2017
Тема "Сучасний телевізійний простір України"
1. Державне регулювання електронних ЗМІ в Україні.
2. Телевізійний ринок станом на 01.01.2017 р.
3. Проблеми українського ТБ сьогодні.
4. Перспективи розвитку українського ТБ.

Семінарське заняття по лекції №2
1. Функції державних органів, що регулюють діяльність телерадіоорганізацій в Україні.
Приклади конкретної діяльності державних органів щодо телеканалів у 2016-2017 рр.
2.Портрет одного з загальнонаціональних телеканалів України ( історія створення, тип мовлення, програмні засади, цільова аудиторія, рейтинги, найвідоміші програми і журналісти, власники і топ-менеджмент). Перелік каналів – Додаток 4 звіту Нацради за 2016 р.
3. Портрет одного з телеканалів свого регіону (ліцензії на яке мовлення має, хто є засновниками, популярність в регіоні). Перелік каналів – Додаток 5 звіту Нацради за 2016р.
Підготуватися до дискусії про проблеми регіонального телебачення в Україні.
4. Яким буде телебачення України через 5 років? Відповідь передбачає огляд експертних оцінок.

Література до лекції  і семінарського заняття №1
Основна:
Сайт Національної ради - http://www.nrada.gov.ua/ , звіт за 2016 р. - https://www.nrada.gov.ua/reports/ ,  держреєстр суб»єктів інформаційної діяльності - https://www.nrada.gov.ua/derzhavnyj-reyestr-sub-yektiv-informatsijnoyi-diyalnosti-u-sferi-telebachennya-radiomovlennya/.

Детектор медіа - http://detector.media/
сайти обраних телеканалів

Додаткова:
Сайт Мінінформполітики - http://mip.gov.ua/


пятница, 6 октября 2017 г.

Лекція 1 + семінар 1

Тема лекції № 1 Дата: 06.10.2017
1. Історія виникнення телебачення.
2. Етапи розвитку українського телебачення:
 - "механічне ТБ"
- "електронне ТБ"
- "цифрове ТБ"

Семінарське заняття №1
1. Ключові дати і імена в історії телебачення як винаходу людства.
Зародження телебачення ( від ідей до регулярного мовлення) в різних кранах світу (на вибір студента).
2. Літопис українського телебачення по десятиліттях - від 1930-х років до початку 2010-х.

Література до курсу "Основи тележурналістики"
Основна:
Г.М.Сащук. Вступ до спеціальності:Телевізійна журналістика. - К., 2010.
Телевизионная журналистика. - МГУ, - М., 2002 - http://evartist.narod.ru/text6/27.htm

Додаткова:
Г.В.Кузнецов. ТВ-журналистика: Критерии профессионализма. - М.,2003.
В.Л.Цвик. Телевизионная журналистика: История, теория, практика. - М., 2004.
А.В.Яковець. Телевізійна журналістика: Теорія і практика. - К., 2007.

Література до лекції  і семінарського заняття №1
Основна:
Мащенко І.Г. Телебачення України. - Т.1:"Телебачення de facto". - К., 1998. - С.4 - 128.

Додаткова:
До питання 1
"Історія українського телебачення" -https://www.youtube.com/watch?v=KReJnk08nlM- уривок з 21-х по 26-ту хв.
"История телевизора" - https://www.youtube.com/watch?v=G5PWFNeaUAc
Механічне телебачення - https://www.youtube.com/watch?v=8GYGxEk0btA
"Из истории великих научных открытий" - https://www.youtube.com/watch?v=q8kakMp9awc
Г.М.Сащук. Вступ до спеціальності:Телевізійна журналістика. - К., 2010. - С.12-17.
А.В.Яковець. Телевізійна журналістика: Теорія і практика. - К., 2007. - С.9-10.

До питання 2
"Історія українського телебачення" - https://www.youtube.com/watch?v=KReJnk08nlM - уривки 14-21 хв., 26-32 хв.
Г.М.Сащук. Вступ до спеціальності:Телевізійна журналістика. - К., 2010. - С.17 -31.

А.В.Яковець. Телевізійна журналістика: Теорія і практика. - К., 2007. - С.10-17.