Цей блог - моя спроба допомогти студентам у доступі до всіх матеріалів, що будуть використані під час викладання курсів "Основи журналістики" на 1-му і "Телевиробництво" на 2-му і 3-му курсах. Кожен з вас, я сподіваюсь, може побачити план всіх занять і завдання. Спробуємо тут же розміщувати і все, що робитимемо на парах і поза ними. Відкрита до ваших пропозицій і ідей зробити нашу співпрацю максимально продуктивною.

воскресенье, 22 марта 2015 г.

четверг, 19 марта 2015 г.

воскресенье, 15 марта 2015 г.

bakminimum 3 course

Нагадую, що для телегрупи бакалаврський мінімум за 3-й курс це:
  1 проблемний репортаж ( до 5 хв.), 1 інтерв'ю ( до 10 хв.), 1 коментар ( до 3 хв.) і 1 огляд ( до 3 хв.)
Критерії оцінювання:
Проб. репортаж, інтерв'ю, огляд
-               Наявність всіх необхідних структурних елементів
-               Композиційна довершеність
-               Дотримання правил відеозйомки
-               Дотримання правил монтажу
-               Повнота розкриття проблеми, теми
Коментар
-               Соціальна значимість і актуальність теми
-               Глибина розкриття теми
-               Композиційна довершеність
-               Аргументованість і логічність викладу
-               Мова і стиль викладу
-               Природність і невимушеність автора в кадрі
-               Контакт з аудиторією