Цей блог - моя спроба допомогти студентам у доступі до всіх матеріалів, що будуть використані під час викладання курсів "Основи журналістики" на 1-му і "Телевиробництво" на 2-му і 3-му курсах. Кожен з вас, я сподіваюсь, може побачити план всіх занять і завдання. Спробуємо тут же розміщувати і все, що робитимемо на парах і поза ними. Відкрита до ваших пропозицій і ідей зробити нашу співпрацю максимально продуктивною.

вторник, 20 сентября 2016 г.

1 course lecture 1

Тема лекції № 1 Дата: 20.09.2016
1. Історія виникнення телебачення.
2. Етапи розвитку українського телебачення:
 - "механічне ТБ"
- "електронне ТБ"
- "цифрове ТБ"

Семінарське заняття №1
1. Ключові дати і імена в історії телебачення як винаходу людства.
Зародження телебачення в різних кранах світу (на вибір студента).
2. Літопис українського телебачення по десятиліттях - від 1930-х років до сьогодні.
Історя регіональних телецентрів ( на вибір студента)

Література до курсу "Основи тележурналістики"
Основна:
Г.М.Сащук. Вступ до спеціальності:Телевізійна журналістика. - К., 2010.
Телевизионная журналистика. - МГУ, - М., 2002 - http://evartist.narod.ru/text6/27.htm

Література до лекції  і семінарського заняття №1
Основна:
Мащенко І.Г. Телебачення України. - Т.1:"Телебачення de facto". - К., 1998. - С.4 - 128.

Додаткова:
До питання 1
"Історія українського телебачення" -https://www.youtube.com/watch?v=KReJnk08nlM- уривок з 21-х по 26-ту хв.
"История телевизора" - https://www.youtube.com/watch?v=G5PWFNeaUAc
"Из истории великих научных открытий" - https://www.youtube.com/watch?v=q8kakMp9awc
Г.М.Сащук. Вступ до спеціальності:Телевізійна журналістика. - К., 2010. - С.12-17.
А.В.Яковець. Телевізійна журналістика: Теорія і практика. - К., 2007. - С.9-10.

До питання 2
"Історія українського телебачення" - https://www.youtube.com/watch?v=KReJnk08nlM - уривки 14-21 хв., 26-32 хв.
Історія українського телебачення:Перший ефір. - Інститут журналістики. - К.,2011(бібліотека або ауд.126)
Г.М.Сащук. Вступ до спеціальності:Телевізійна журналістика. - К., 2010. - С.17 -31.
А.В.Яковець. Телевізійна журналістика: Теорія і практика. - К., 2007. - С.10-17.

воскресенье, 4 сентября 2016 г.

zaoch 1 course

 Література до курсу "Основи тележурналістики"
Основна:
В.В. Лизанчук Основи радіожурналістики: Підручник. - К.:Знання - 2006.
Г.М.Сащук. Вступ до спеціальності:Телевізійна журналістика. - К., 2010.

Практичне завдання ( до 1.11.2016). Письмова робота - порівняти висвітлення однієї події в різних ЗМІ (інформаційний випуск одного з телеканалів, новини на радіо, повідомлення інформаційного агентства і інтернет-видання): оперативність, обсяг інформації, фактаж, спікери, важливість.

Тема № 1   "Специфіка телебачення і  радіо як ЗМІ"
1. Специфіка ТБ і радіо у порівнянні з іншими видами ЗМІ.
2. Основні засоби і закони ТБ і радіо.
3. Основні функції ТБ і радіо.


 Тема №2 Історія
1. Історія виникнення телебачення і радіо.
2. Етапи розвитку українського телебачення і радіо.

Література до теми №2

Мащенко І.Г. Телебачення України. - Т.1:"Телебачення de facto". - К., 1998. - С.4 - 128.

Тема №3. "Сучасний телевізійний простір України"
1. Державне регулювання електронних ЗМІ в Україні.
2. Телевізійний та радійний ринок станом на 1.01.2016 р.
3. Проблеми українського ТБ і радіо.
4. Перспективи розвитку українського ТБ і радіо.


Література до теми №3

Сайт Національної ради - http://www.nrada.gov.ua, сайти Телекритика (http://ua.telekritika.ua/) та Детектор медіа (http://detector.media/)

Тема№4 "Жанри теле- та радіожурналістики "
1.     Роди, види і жанри журналістики.
1.1.          Інформаційні жанри теле- та радіожурналістики.
1.2.          Аналітичні жанри теле- та радіожурналістики.
1.3.          Художні жанри теле- та радіожурналістики.
2.     Журналістські професії на ТБ та радіо.

Література до теми №4:

Гоян В.В. Журналістська творчість на телебаченні: монографія. - К., 2011.
Гоян В.В. Типові та жанрові особливості інформаційної телепрограми. - К., 2001.
Г.М.Сащук. Вступ до спеціальності:Телевізійна журналістика. - К., 2010. – C.93 – 135.